STM32F7 (Cortex-M7): nadchodzą!


W ostatnich tygodniach 2014 rodzina rdzeni Cortex-M powiększyła się o nowe rozwiązanie nazwane przez firmę ARM mianem Cortex-M7.jego schemat blokowy pokazano na rysunku 1. Jest to rozbudowana wersja rdzenia Cortex-M4, przystosowana do współpracy z wewnętrzną, szybką pamięcią SRAM TCM (dla danych i instrukcji programu), wyposażoną w pamięci cache dla danych i instrukcji (sposób działania systemu kolejkowania w Cortex-M7 pokazano na rysunku 2), a także zaawansowany 6-poziomowy mechanizm przetwarzania potokowego z predykcją oraz sprzętowym wsparciem superskalarnego wykonywania programu. Wypadkowa wydajność nowego rdzenia wynosi nawet 5 CoreMark/MHz (do 3,23 DMIPS/MHz), co daje wynik ponad o 47% więcej niż uzyskiwano w przypadku rdzenia Cortex-M4 (3,4 CoreMark/MHz).Rys. 1. Uproszczony schemat blokowy rdzenia Cortex-M7


 


Rys. 2. Działanie systemu kolejkowania w rdzeniu Cortex-M7


 


Architektura rdzenia Cortex-M7 jest taka sama jak w przypadku rdzeni Cortex-M3 i Cortex-M4 (zgodnie z nomenklaturą firmy ARM nosi ona oznaczenie ARMv7E-M – tabela 1), a jego działanie jest zgodne z definicją architektury Harvard: magistrale zapewniające komunikację z pamięcią danych i poleceń są rozdzielone. Firma ARM w opisie konstrukcyjnym rdzenia użyła nowych mechanizmów obniżających pobór mocy, które są dostępne opcjonalne podczas implementacji rdzenia w nowoczesnych technologiach półprzewodnikowych, charakteryzujących się niewielkim wymiarem charakterystycznym.


 


Tab. 1. Najważniejsze cechy rdzeni Cortex-Mx
Rdzeń SysTick Timer Memory Protection Unit Thumb Thumb-2 Sprzętowe mnożenie Sprzętowe dzielenie Zintegrowane instrukcje DSP Konfi- guracja pamięci Nazwa archi- tektury
Cortex-M0 Opcja Wszystkie Niektóre 1 lub 32 takty Von Neumann ARMv6-M
Cortex-M0+ Opcja Opcja Wszystkie Niektóre 1 lub 32 takty Von Neumann ARMv6-M
Cortex-M1 Opcja Wszystkie Niektóre 3 lub 33 takty Von Neumann ARMv6-M
Cortex-M3 + Opcja Wszystkie Wszystkie 1 takt + Harvard ARMv7-M
Cortex-M4 + Opcja Wszystkie Wszystkie 1 takt + + Harvard ARMv7E-M
Cortex-M7 + Opcja Wszystkie Wszystkie 1 takt + + Harvard ARMv7E-M

 


Ważnym udoskonaleniem wprowadzonym w rdzeniu Cortex-M7 jest nowy interfejs komunikacyjny (de facto jest to magistrala), który ma wpływ na wypadkową prędkość pracy mikrokontrolera: Master AXI (AXIM, rysunek 3). Zapewnia ona „splatanie” kilku kanałów magistrali AHB w jeden, bardzo szybki kanał dwukierunkowej komunikacji rdzenia z otoczeniem (w rdzeniach Cortex-M4 rdzeń komunikuje się z otoczeniem za pomocą „standardowych” interfejsów-magistral AHB).


 


Rys. 3. System magistral otaczających rdzeń Cortex-M7 zastosowany w STM32F7


 


Pierwszą na świecie firmą, która zdecydowała się na zastosowanie rdzeni Cortex-M7 w swoich mikrokontrolerach jest STMicroelectronics, która poinformowała o pierwszych mikrokontrolerach z nowej rodziny STM32F7 w tym samym momencie, w którym firma ARM wprowadziła oficjalnie na rynek rdzeń Cortex-M7.


Rozwiązania zastosowane przez firmę ARM w rdzeniu Cortex-M7 pozwalają na szybszy niż w przypadku poprzedników dostęp rdzenia do zawartości pamięci SRAM i Flash, oczywiście przy założeniu, że konstrukcja pamięci umożliwia bezpośredni odczyt danych z relatywnie wysoką częstotliwością (dla typowych pamięci nieulotnych za taką uchodzi próg 70-90 MHz). Żeby uniknąć efektu „wąskiego gardła” w dostępie do zawartości pamięci Flash, producenci stosują różne rozwiązania, na przykład w mikrokontrolerach STM32 pobieranie danych z pamięci Flash jest buforowane za pomocą sprzętowego akceleratora ART (Adaptive Real-Time). Jego działanie polega m.in. na dekompozycji 128-bitowych słów przechowywanych w pamięci Flash na słowa 16- lub 32-bitowe, które są kolejkowane w lokalnej (wbudowanej w ART) pamięci cache. Według informacji publikowanych przez producenta, mechanizmy usprawniające dostęp do zawartości Flash spowodowały, że nie ma konieczności używania podczas odczytu wait-state’ów dotychczas istotnie zmniejszających realną prędkość transferu danych.


Efekty zabiegów konstruktorów mikrokontrolerów STM32F7 widać w ich wydajności: przy maksymalnej dopuszczalnej częstotliwości taktowania CPU, wynoszącej obecnie 200 MHz, uzyskiwana jest wartość CoreMark na poziomie 1000 (vs 608 w przypadku STM32F4 @180MHz), a zgodnie z wybiegającymi w niezbyt odległą przyszłość zapowiedziami producenta, planowane jest osiągnięcie wyniku testu CoreMark o wartości 2000.


 


Rys. 4. Schemat blokowy mikrokontrolerów STM32F75x


 


Producent opracowując mikrokontrolery STM32F7 zadbał o wyposażenie ich w bogaty zestaw elementów peryferyjnych (schemat blokowy pokazano na rysunku 4), w skład którego wchodzą wszystkie interfejsy znane z poprzednich generacji mikrokontrolerów oraz kilka nowych rozwiązań, w tym m.in.:  • zmodyfikowany podsystem generacji sygnałów zegarowych, pozwalający na modyfikację częstotliwości taktowania bloków peryferyjnych bez konieczności zmiany ustawień taktowania CPU,

  • dwukanałowy transceiver I2S z obsługą SPDIF oraz 3 półdupleksowe kanały wejściowe SPDIF, interfejsy USB-OTG z wydzielonym zasilaniem, co pozwala korzystać z tego interfejsu także przy zasilaniu mikrokontrolera napięciem 1,8 V,

  • dwa interfejsy QSPI, które sprzętowo realizują transmisję danych z pamięciami wyposażonymi w 1-, 4- lub 8-bitowe interfejsy komunikacyjne.

Mogłoby się wydawać, że bogate wyposażenie wewnętrzne i duże możliwości obliczeniowe muszą spowodować wzrost mocy pobieranej podczas pracy, ale według zapewnień producenta cechy te nie wpłynęły na pogorszenie ich parametrów „oszczędnościowych” w porównaniu z układami STM32F4, co pozwoliło uzyskać wynik 7 CoreMark/mW w trybie Run, statyczny pobór 120 mA w trybie STOP z podtrzymaniem zawartości pamięci SRAM, 1,7 mA w trybie STANDBY oraz 0,1 mA w trybie VBAT.


Projektanci podrodziny STM32F7 zadbali o jeszcze jedną ważną rzecz: ich kompatybilność z mikrokontrolerami STM32F4, zarówno pod kątem fizycznego rozmieszczenia wyprowadzeń w obudowie, jak i ich kompatybilności elektryczno-czasowej, co minimalizuje ryzyko powstania problemów w przypadku modyfikowania konstrukcji urządzeń z tymi mikrokontrolerami. Zabieg ten niezupełnie udał się w przypadku najmniejszych dostępnych w rodzinie STM32F7 obudów – LQFP100 – w których 30 wyprowadzeń jest umieszczonych odmiennie w obydwu podrodzinach. Pozostałe planowane wersje obudów (na razie dla mikrokontrolerów STM32F75x) – LQFP144, LQFP176, UFBGA176, LQFP208, TFBGA216 oraz WLCSP143 – dokładnie odpowiadają mikrokontrolerom STM32F4.


Andrzej Gawryluk