STM32L4 – energooszczędny Cortex-M4 bez uszczerbku wydajności

Mikrokontrolery STM32L4 są energooszczędną alternatywą dla rozwiązań bazujących dotychczas na mikrokontrolerach z rodziny STM32F4, w czym pomaga kompatybilność wyprowadzeń większości modeli mikrokontrolerów oferowanych w takich samych obudowach.Energooszczędność kojarzy się z poważnym ograniczeniem wydajności, co – jak pokazują testy CoreMark opracowywane przez konsorcjum EEMBC – nie jest prawdą w przypadku najmłodszych pośród dostępnych na rynku mikrokontrolerów STM32. Wynki opublikowane w oficjalnym zestawieniu pokazują, że mikrokontroler STM32L476 uzyskują wartość współczynnika CoreMark/MHz w zakresie od 3,32 do 3,42, co daje – dla taktowania CPU 80 MHz – wyniki końcowe z zakresu od 265,61 do 273,55. Porównując te wyniki na przykład do taktowanego ponad 2 razy szybciej mikrokontrolera STM32F417IGT6 (CoreMark=565,73 @fCPU=168MHz) widać, że rozwiązania zastosowane w STM32L4 nie powodują ograniczenia wypadkowej wydajności tych mikrokontrolerów przy znacznie mniejszym poborze mocy.


Zestawienie wyników wszystkich testów EEMBC prowadzonych dla mikrokontrolerów STM32 jest dostępne pod adresem.