[SZKOLENIE] Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C

Portal szkoleniowy TECHDAYS.pl przygotował stacjonarne, 1-dniowe szkolenie dla programistów piszących aplikacje na mikrokontrolery STM32 pod tytułem „Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C„. Pierwsze szkolenie tego typu odbędzie się w Warszawie 22.05.2017, kolejne jest planowane na 7.07.2017.

Uczestnicy szkolenia poznają od strony praktycznej efektywne techniki programowania współczesnych mikrokontrolerów na przykładzie rodziny STM32L4, poznają i przećwiczą tworzenie aplikacji wielomodułowych z zasadami dekompozycji aplikacji i użycia plików nagłówkowych, poznają także wybrane aspekty standardu C99/C11. Szkolenie odbywa się w małych grupach – maksymalnie 15 osób, część praktyczna będzie realizowana na zestawie sprzętowym składającym się z NUCLEO-L476RG oraz specjalnie zaprojektowanym ekspanderze KA-NUCLEO-MULTISENSOR z układami peryferyjnymi do ćwiczeń. Podczas szkolenia będzie używane środowisko programistyczne Keil MDK-ARM (5.x) EVAL w wersji bezpłatnej.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz formularz rejestracyjny są dostępne pod adresem.