Oprogramowanie narzędziowe

Projekty dla mikrokontrolerów STM32 można przygotowywać za pomocą pakietów narzędziowych dostarczanych przez wielu producentów. Najbardziej znane i najpopularniejsze narzędzia to: μVision firmy ARM (kiedyś Keil) (dostępna jest także bezpłatna demonstracyjna wersja pakietu z ograniczeniami, współpracuje z programatorem-debugerem ZL30PRG), Embedded Workbench firmy IAR (dostępna jest także bezpłatna demonstracyjna wersja pakietu z ograniczeniami, współpracuje z programatorem-debugerem ZL30PRG), Ride […]

Biblioteki CMSIS dla STM32 ver. 3.1.0

Operowanie bezpośrednio na rejestrach 32?bitowego mikrokontrolera nie należy do zadań łatwych. Mimo, że napisanie aplikacji z wykorzystaniem nazw rejestrów jest możliwe, to wprowadzanie zmian do istniejącego programu po upływie choćby krótkiego czasu, jest w zasadzie niemożliwe do wykonania w racjonalnym czasie. Z tego powodu programiści coraz częściej wykorzystują predefiniowane funkcje wykonujące operacje na zespołach wielu […]

Bootloader dla STM32 z obsługą karty SD

Przedstawimy sposób wymiany zawartości pamięci programu Flash w mikrokontrolerach STM32 z wykorzystaniem nośnika w postaci karty SD. Do tego celu jest niezbędny m.in. specjalny bootloader, opracowany i udostępniony przez autora tekstu. Bootloader obsługujący transfer danych z karty SD do pamięci Flash jest ulokowany w początkowych obszarach pamięci programu. Każdorazowo po zerowaniu mikrokontroler uruchamia go (przy […]

Tajniki Cortex-M3 – tryby pracy rdzenia

Rdzeń Cortex-M3 może pracować wykonując program normalnie (Thread mode – TM) lub obsługując przerwanie (Handler mode – HM). Takie rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla aplikacji pisanych opartych dla systemów operacyjnych.  Ilustrację trybów pracy przedstawiono na rys. 1. Dodatkowo rozróżnia się dwa poziomy o różnych prawach dostępu do kluczowych obszarów w przestrzeni adresowej: tryb uprzywilejowany (Privileged Level – PL), […]

Obsługa graficznego wyświetlacza z telefonu Nokia 3310 za pomocą mikrokontrolerów STM32

Matryca wyświetlacza LCD z telefonu Nokia 3310 ma wymiary 84×48 pikseli, co umożliwia na komfortowe wyświetlenie 14 czytelnych znaków alfanumerycznych w 6 liniach. W porównaniu z możliwościami popularnych wyświetlaczy alfanumerycznymi (najczęściej 2×16 lub 2×20 znaków) jest to duża ilość informacji. Ponieważ wyświetlacz (fot. 1) został zaprojektowany do urządzenia przenośnego, to pole wyświetlania matrycy LCD nie […]

Programowanie pamięci Flash mikrokontrolera na płytce STM32Butterfly przez RS232

Pamięć Flash mikrokontrolerów STM32 można programować poprzez interfejs JTAG lub – w przypadku gdy nie jest konieczne bieżące debugowanie pracy mikrokontrolera – z wykorzystaniem bootloadera ulokowanego w pamięci systemowej mikrokontrolerów z tej rodziny. Zestaw STM32Butterfly wyposażono w mikrokontroler z podrodziny ConnectivityLine oznaczony symbolem STM32F107. Mikrokontrolery te, podobnie do STM32F105 (także należą do podrodziny ConnectivityLine , […]

Cortex-M3: narzędzia Open Source dla Windows

Programiści zamierzający pisać programy dla mikrokontrolerów STM32 nie muszą korzystać z narzędzi komercyjnych. Zintegrowane środowisko programistyczne złożone z bezpłatnych elementów umożliwia zupełnie wygodne i niczym nie ograniczone pisanie oraz uruchamianie dowolnych aplikacji. Po krótkim przygotowaniu dostajemy kompletne środowisko programistyczne, które – w przeciwieństwie do pakietów komercyjnych – może pracować także w Linuksie. Bezpłatny kompilator GNU-GCC […]

Cortex-M3: narzędzia Open Source dla Linuksa

Programiści zamierzający pisać programy dla mikrokontrolerów STM32 nie muszą korzystać z narzędzi komercyjnych. Zintegrowane środowisko programistyczne złożone z bezpłatnych elementów umożliwia zupełnie wygodne i niczym nie ograniczone pisanie oraz uruchamianie dowolnych aplikacji. Po krótkim przygotowaniu dostajemy kompletne środowisko programistyczne, które – w przeciwieństwie do pakietów komercyjnych – może pracować także w Linuksie. Bezpłatny kompilator GNU-GCC […]

Cortex-M3: pierwszy projekt w Open Source

Zintegrowane komercyjne środowiska programistyczne są wyposażane w kreatory umożliwiające stworzenie projektu za pomocą kilku kliknięć myszką. Eclipse nie ma żadnych ułatwień w tym kierunku, ale ten problem można rozwiązać bardzo prosto: poprzez wykorzystanie plików z wzorcowego projektu (tu opisanego). Zaczynając naukę programowania najczęściej pierwszym przykładem prezentowanym w książkach jest aplikacja typu „hello World” wypisująca tekst […]

Mini system operacyjny dla STM32 – wprowadzenie

Współczesne oprogramowanie dla mikrokontrolerów staje się coraz bardziej skomplikowane. Użytkownicy systemów coraz częściej oczekują graficznego interfejsu użytkownika, obsługi sieci itp. Wiele czynności w rozbudowanych aplikacjach musi być wykonywane „jednocześnie”. W takich sytuacjach, pisząc oprogramowanie w sposób klasyczny dzielimy najczęściej zadanie na mniejsze fragmenty za pomocą maszyny stanów zrealizowanej za pomocą konstrukcji switch…case z wykorzystaniem mechanizmu […]

1 2 3 4 5 6