ZL27ARM: obsługa ADC

W prezentowanym projekcie pokazano wykorzystanie 12-bitowego przetwornika analogowo-cyfrowego (ADC) wbudowanego w mikrokontroler STM32F103. W projekcie jest mierzone napięcie na wyprowadzeniu PC4 mikrokontrolera STM32 zamontowanego w zestawie ZL27ARM. Napięcie to można zmieniać za pomocy zamontowanego potencjometru. Zmierzone napięcie jest prezentowane na wyświetlaczu LCD dołączonego modułu KAmodLCD1 jako odczytana wartość rejestru przetwornika ADC mikrokontrolera, obliczona wartość napięcia […]

ZL27ARM: cyfrowy termometr z TC77

Projektując urządzenia elektroniczne niejednokrotnie konieczny jest pomiar temperatury otoczenia. W opisywanym projekcie przedstawiono wykorzystanie scalonego termometru TC77 firmy Microchip z wyjściem cyfrowym (SPI) we współpracy z mikrokontrolerem z rodziny STM32. Dla wygody wykorzystano zestaw uruchomieniowy ZL27ARM z mikrokontrolerem STM32F103, w którym jest zamontowany układ TC77. Prezentacja zmierzonej temperatury odbywa się na dodatkowym module KAmodLCD1 z […]

ZL31ARM: graficzny LCD i wielopoziomowe menu

Procedurę obsługi graficznego LCD z Nokii 3310 wzbogaciłem o obsługę prostego menu typu: MENU1 , MENU2 , MENU3 , MENU4, MENU5MENU1.1, MENU2.1, MENU3.1MENU1.2, MENU2.2, MENU3.2MENU1.3 którego obsluga osbywa się za pomocą joysticka zamontowanego na płytce zestawu ZL31ARM w pięciu kierunkach: OK, LEWO, PRAWO, GORA (jako ESC). Widok głównego okna przykładowego projektu: Po naciśnięciu przycisku OK joysticka pojawia się ekran […]

ZL27ARM: obsługa GPS

Wykonany projekt przedstawia wykorzystanie modułu KAmodGPS w celu określenia współrzędnych geograficznych, które wyświetlane są na wyświetlaczu modułu KAmodLCD1, do projektu został wykorzystany zestaw ZL27ARM. Połączenie między modułami i zestawem uruchomieniowym dokonujemy zgodnie z rysunkiem 2, połączenie można wykonać za pomocą przewodów CAB_A.   Fot. 1. Wygląd modułu KAmodGPS   Rys. 2. Połączenie zestawu ZL27ARM z […]

ZL31ARM: obsługa transceiverów RFM70 na pasmo 2,4 GHz

Najpoważniejszym atutem wybranego do projektu modułu transceivera radiowego RFM70, produkowanego przez firmę HoperRF, jest niska cena. Są to kompletne moduły radiowe zintegrowane z anteną, pracujące w paśmie 2,4 GHz, charakteryzujące się wymiarami zewnętrznymi 12,8 x 16,8 mm. Moduły te mogą przesyłać dane z prędkością 1 lub 2 Mb/s, tor nadawczy wyposażono we wzmacniacz o programowalnej mocy […]

ZL30ARM: obsługa akcelerometru MMA7455

Artykuł opisuje aplikację wykorzystującą akcelerometr MMA7455 firmy Freescale Semiconductor. W składa przedstawionego projektu wchodzi zestaw ewaluacyjny ZL30ARM z mikrokontrolerem STM32, który łączy się z czujnikiem za pomocą magistrali I2C, oraz program dla aplikacji LabView, mający na celu wizualizację danych. Schemat blokowy systemu przedstawiono poniżej   Rys. 1. Schemat blokowy systemu   Trochę teorii Akcelerometr MMA7455 […]

ZL27ARM: STM32 i czujnik światła TCS3200D

Na rynku dostępne są różne rodzaje czujników. Zwykle przetwarzają one mierzone wartości do postaci cyfrowej, wartości napięcia lub wartości prądu. W projekcie przedstawiono wykorzystanie czujnika światła do mierzenia natężenia składowych RGB światła w otoczeniu.   Na rynku dostępne są różne rodzaje czujników. Zwykle przetwarzają one mierzone wartości do postaci cyfrowej, wartości napięcia lub wartości prądu. […]

ZL31ARM: generator sygnałowy DDS

Na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie – co to takiego Direct Digital Synthesis (DDS). Jest to cyfrowa metoda generowania dowolnych sygnałów bez udziału podzespołów analogowych. W generatorze takim sygnał odtwarzany jest na podstawie próbek zapisanych w pamięci w postaci cyfrowej, które są przetwarzane za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego. Firma Analog Devices posiada bardzo bogatą ofertę […]

ZL31ARM: obsługa DS18B20

Nieodłącznym elementem realizowanych projektów, na bazie mikrokontrolerów, jest konwersja wielkości fizycznych do postaci cyfrowej, a jedną z częściej zamienianych jest temperatura. W tym zakresie można wybrać jedno z wielu rozwiązań, jednym z bardziej popularnych jest zastosowanie przetworników cyfrowych. Poniższy projekt przedstawia obsługę uniwersalnego termometru cyfrowego DS18B20 z wykorzystanie płytki ewaluacyjnej ZL31ARM. Układ firmy Dallsa Semiconductors […]

STM32Butterfly: odtwarzacz MP3

W poniższej publikacji przedstawiony został projekt stacjonarnego odtwarzacza MP3. Aplikacja ta umożliwia odsłuchiwanie muzyki zapisanej w formacie MP3, bez konieczności użycia komputera. Większość amatorskich rozwiązań bazuje na sprzętowych dekoderach (np. VS1003). Są one niestety słabo dostępne i drogie. Innym możliwym rozwiązaniem jest programowe dekodowanie danych zapisanych w formacie MP3, co zostało wykorzystane w przedstawionej aplikacji. […]

1 14 15 16 17 18