Dostępna jest nowa wersja firmware dla programatora-debuggera dla mikrokontrolerów STM32 (ZL30PRG).

Jest ona oznaczona numerem v1.j9.s3 (poprzednia v1.j7.s3). Użytkowników interfejsów ZL30PRG zachęcamy do samodzielnej wymiany firmware – w archiwum do pobrania znajduje się odpowiednie oprogramowanie sterujące (wymiana następuje w trybie DFU), dzięki któremu wymiana oprogramowania jest bezpieczna i łatwa w przeprowadzeniu.

Samodzielny program ZL30PRoGrammer umożliwiający identyfikację i programowanie pamięci Flash mikrokontrolerów STM32 wymaga nowej wersji firmware!

Szczegóły są dostępne tu.