ZL31ARM: graficzny LCD i wielopoziomowe menu

Procedurę obsługi graficznego LCD z Nokii 3310 wzbogaciłem o obsługę prostego menu typu:

MENU1 , MENU2 , MENU3 , MENU4, MENU5
MENU1.1, MENU2.1, MENU3.1
MENU1.2, MENU2.2, MENU3.2
MENU1.3

którego obsluga osbywa się za pomocą joysticka zamontowanego na płytce zestawu ZL31ARM w pięciu kierunkach: OK, LEWO, PRAWO, GORA (jako ESC).

Widok głównego okna przykładowego projektu:

Widok głównego okna programu

Po naciśnięciu przycisku OK joysticka pojawia się ekran menu głównego:

 Widok pierwszego poziomu menu

Jeżeli liczba elementów menu przekracza pojemność wyświetlacza to menu jest przewijane wraz z paskiem VerticalScrollbar po prawej stronie:

Długie menu może być przewijane

Po wybraniu pozycji menu głównego (tutaj MENU1) przechodzimy do podmenu o nazwie MENU1.1:

Widok kolejnego poziomu menu

A tu przykład wprowadzania wartości o nazwie “WART.” i jednostce o nazwie “s“:

Przygotowane oprogramowanie pozwala na wprowadzanie własnych wartości parametrów

Janusz Krzoska, www.krzoska.tk