Przykład 2 – wykorzystanie linii GPIO (joystick)

W ćwiczeniu należy zaświecić diodę LED po przechyleniu joysticka. Sposób dołączenia diod LED oraz joysticka do mikrokontrolera jest następujący…

W ćwiczeniu należy zaświecić diodę LED po przechyleniu joysticka. Sposób dołączenia diod LED oraz joysticka do mikrokontrolera jest następujący:

 Schemat elektryczny

Rys. 1. Schemat elektryczny

 

Główna funkcja programu jest pokazana na list. 1.

List. 1. Funkcja główna przykładowego programu

Jak widać w nieskończonej pętli jest sprawdzany stan linii 11 i 12 portu E. Po wykryciu niskiego poziomu na tych liniach jest zapalana odpowiednia dioda LED. Dioda D1 jest dołączona do linii 14 portu E (PE14), dioda D2 jest dołączona do linii 15 portu E (PE15). Diody są zapalane niskim poziomem napięcia na linii, który można uzyskać funkcją:

Funkcja GPIO_Configuration() ustawia linie wejścia-wyjścia w odpowiedni tryb pracy. W opisywanym przypadku konieczne jest ustawienie linii 14 i 15 portu E w tryb wyjściowy, natomiast linie 11 i 12 tego portu należy ustawić jako linie wejściowe. Jest to dokonywane za pomocą:

Dodatkowo konieczne jest dołączenie sygnału zegarowego do modułu portów wejścia-wyjścia (domyślnie sygnał zegarowy jest odłączony, aby mikrokontroler pobierał mniej prądu):

Do pobrania

Autor: