ZL27ARM: obsługa odbiornika GPS L50 firmy Quectel

W artykule przedstawiamy sposób odczyt współrzędnych aktualnego położenia z modułu GPS Quectel L50, przy czym szerokość geograficzna będzie przedstawiona w formacie DMS (stopnie, minuty, sekundy) a długość geograficzna w formacie DM (stopnie, minuty).

 

Fot. 1. Wygląd modułu GPS z odbiornikiem L50 firmy Quectel

Fot. 1. Wygląd modułu GPS z odbiornikiem L50 firmy Quectel

 

 

Odbiornik Quectel L50 zamontowano na module pokazanym na fotografii 1, opisanym w artykule. Moduł podłączono do zestawu ZL27ARM (z mikrokontrolerem STM32F103) za pomocą trzech przewodów, w sposób pokazany na rysunku 2.

 

Rys. 2. Sposób dołączenia modułu z odbiornikiem L50 do zestawu ZL27ARM

Rys. 2. Sposób dołączenia modułu z odbiornikiem L50 do zestawu ZL27ARM

 

Prezentacja wyników działania mikrokontrolera odbywa się na alfanumerycznym wyświetlaczu OLED o organizacji 2×20 znaków, który podłączono do linii portu D mikrokontrolera (rysunek 3). Ponieważ w przykładzie wykorzystujemy wyłącznie odczyt danych z GPS, to zrezygnowano z obsługi linii TX w UART mikrokontrolera (RX w UART odbiornika).

 

Rys. 3. Sposób dołączenia wyświetlacza OLED lub LCD do zestawu ZL27ARM

Rys. 3. Sposób dołączenia wyświetlacza OLED lub LCD do zestawu ZL27ARM

 

Szerokość oraz długość geograficzna są odczytywane w main.c za pomocą pokazanej poniżej funkcji getch().

Po wywołaniu funkcja czeka na kolejny znak i po odebraniu zwraca go w celu przetworzenia w dalszej części programu:

Marcin Maszlanka