Dostępny bezpłatnie na stronie STMicroelectronics program narzędziowy ST-Link Utility umożliwia wygodne zaprogramowanie – za pośrednictwem interfejsu JTAG-USB zgodnego z ST-Link lub ST-Link/V2 (jak na przykład ZL30PRG z oferty KAMAMI.pl) – pamięci Flash dowolnego mikrokontrolera z rodziny STM32.   

Program obsługuje trzy formaty skompilowanych plików: binanry, Intel HEX oraz S-records (Motorola).  Na filmie poniżej przedstawiamy krok-po-kroku przebieg programowania pamięci Flash mikrokontrolera STM32F05x, zamontowanego na płytce zestawu STM32F0Discovery. W przypadku programowania innych mikrokontrolerów z rodziny STM32 czynności przebiegają w taki sam sposób.

Działanie interfejsu ST-Link na komputerze PC jest możliwe po zainstalowaniu sterowników, które są także dostępne na stronie producenta. Pod adresem można pobrać instrukcję do programu ST-Link Utility.

Tu jest dostępny opis podobnej konfiguracji środowiska uVision z pakietu MDK firmy Keil/ARM.