W dniach 27 i 28 maja 2013 w Serocku pod Warszawą odbyło się coroczne, trzecie seminarium z cyklu “STM32 at the University”, w którym udział wzięło 22 zaproszonych wykładowców z wyższych uczelni technicznych z całego kraju. Seminarium – jak co roku – zorganizowały firmy: STMicroelectronics oraz KAMAMI.pl (która zajmuje się m.in. kontaktami z przedstawicielami uczelni, pomaga w wyposażeniu laboratoriów, dostępie do próbek itp.).

 

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele największych uczelni technicznych: Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Opolskiej oraz Politechniki Białostockiej. Przedstawiciele uczelni zaprezentowali swoje osiągnięcia w aplikowaniu mikrokontrolerów STM32 w pracach badawczych, a także ich wykorzystanie w nauczaniu i dydaktyce.

Prezentacje przedstawione przez uczestników spotkania podkreślały ich dużą wiedzę, doświadczenie i pomysłowość w aplikowaniu nowoczesnych mikrokontrolerów z rodziny STM32, dzięki czemu znalazły duże uznanie w oczach przedstawicieli lokalnego biura STMicroelectronics oraz szefa regionu – Bruno Cotta – który przyjechał specjalnie na to spotkanie z Genewy.

 

 

Firma STMicroelectronics zamierza w kolejnych latach kontynuować cykl seminariów “STM32 at the University”. Co roku zapraszana jest na nie coraz większa liczba uczestników, których poza wykonywanym zawodem wykładowcy akademickiego łączy także zamiłowanie do praktycznego uprawiania elektroniki, zwłaszcza tej z najwyższej “półki”.