Nowy schemat oznaczania mikrokontrolerów STM32

STMicroelectronics porządkuje nomenklaturę nazewnictwa mikrokontrolerów STM32, co ułatwi szybkie zorientowanie się co do możliwości i wyposażenia układu po jego oznaczeniu. Nowy schemat oznaczeń przedstawiamy na poniższym rysunku.

 

 

Wprowadzone zmiany spowodowały modyfikację niektórych dotychczasowych oznaczeń, w związku z czym:

  • Mikrokontrolery STM32F050 noszą oznaczenie STM32F031
  • Mikrokontrolery STM32F052 noszą oznaczenie STM32F072 (128kB die) lub STM32F042 (32kB die)
  • Mikrokontrolery STM32F333 noszą oznaczenie STM32F334

Zmiany wynikające z nowej nomenklatury będą objęte przygotowywaną do publikacji notą PCN, w której mikrokontrolery ze „starymi” oznaczeniami będą miały status MAT50 (NRND), ale nie oznacza to ich „przestarzałości”, ma natomiast za zadanie zwrócić uwagę na konieczność zapoznania się z nowymi regułami kodowania oznaczeń.