Ważnym elementem każdej aplikacji jest wyświetlacz, który umożliwia zobrazowanie przetworzonych informacji. W poniższej części zostaną zaprezentowane sposoby obsługi wyświetlaczy kolorowych od strony tekstowej.

****

Druga część artykułu jest dostępna pod adresem.

****

Wyświetlanie tekstów na wyświetlaczach TFT

Wyświetlacze TFT należą do grupy kolorowych wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD, pozwalających uzyskać bardzo dobrą jakość wyświetlanego obrazu. Od strony programowej obsługa takich wyświetlaczy wymaga odpowiednich zasobów i często jest niemożliwa w prostszych mikrokontrolerach 8-bitowych. Mikrokontrolery z serii STM32F429xx posiadają wbudowany sprzętowy kontroler LCD-TFT. W wykorzystywanym zestawie wykorzystano wyświetlacz TFT o przekątnej 2,4″, rozdzielczości 240×320 oraz głębi kolorów równej 262 tysięcy barw.

Platforma .NET MF posiada wbudowane biblioteki do sterowania wyświetlaczami TFT, dzięki czemu ich obsług jest bardzo wygodna. Chociaż wykorzystując wyświetlacze TFT oraz panelem dotykowe najlepszym sposobem jest stworzenie aplikacji typu WindowApplication (analogia do aplikacji okienkowych tworzonych dla komputerów), to jednak w przypadku prostszych programów można tworzyć aplikacje konsolowe (ConsoleApplication) jak we wcześniejszych przykładach. Programy okienkowe posiadają znacznie większą ilość kodu i są bardziej zaawansowane. W celu zapisania tekstu, zapalenia danego piksela w odpowiedni kolor, narysowania figury czy wyświetlania obrazów tworzy się mapę bitową w rozmiarach wyświetlacza. Po narysowaniu wszystkich elementów mapy bitowej wystarczy wyświetlić ją na wyświetlaczu. Używając wyświetlacza TFT do programu należy dodać referencje: Microsoft.SPOT.Graphics oraz Microsoft.SPOT.TinyCore. Biblioteki zawierają zdefiniowane tylko dwa kolory – czarny oraz biały, wszystkie pozostałem kolory trzeba zdefiniować. Poniżej przedstawiono definicje kilku podstawowych kolorów:

 

 

Biblioteki nie posiadają również wbudowanych czcionek. W celu wykorzystania jakikolwiek tekstów trzeba zapisać czcionki w specjalnym formacie *.tinyfnt (zawierających małe bitmapy). Do tworzenia plików czcionek istnieje program TFConvert zainstalowany razem z platformą .NET MF 4.3. Aplikacja jest programem konsolowym i wymaga dołączenia specjalnego pliku zawierającego adres pliku z czcionką *.ttf (wykorzystywanymi w komputerach) oraz symbole reprezentowane w Unicode, które będą wykorzystywane w programie. Należy pamiętać, aby korzystać tylko z potrzebnych znaków, ponieważ cały zestaw zająłby znaczną część pamięci, a każda wielkość czcionki musi być dołączona oddzielnie. Taki sposób realizowania tekstów umożliwia praktycznie zapis w każdym języku (w Unicode dostępne są polskie znaki diakrytyczne, cyrylica, alfabet japoński, arabski i wiele innych). Poniższy program wyświetlacza tekst różnej wielkości i w różnym kolorze na wyświetlaczu TFT.

 

 

W celu zmiany języka wystarczy dodać odpowiedni zestaw czcionek oraz wpisać w cudzysłowie znaki wykorzystywanego języka. Na fotografii 1 przedstawiono efekt działania powyższego programu jak również wersję w kilku językach.

Fot. 1. Przykładowe wyniki działania procedur testowych

 

Krzysztof Gońka