W poprzedniej części przedstawiliśmy sposoby wyświetlania tekstów oraz tworzenia kolorów do graficznych wyświetlaczy TFT. W tej części zostaną przedstawione sposoby obsługi tychże wyświetlaczy w trybie graficznym.

Obsługa wyświetlaczy TFT w trybie graficznym

Dzięki metodom wbudowanym w standardowe biblioteki istnieje możliwość rysowania figur, tworzenia gradientów oraz wyświetlania obrazów. Tak jak w poprzednich przykładach do wyświetlenia grafiki na wyświetlaczu konieczne jest stworzenie mapy bitowe w rozmiarze ekranu. Do czyszczenia mapy bitowej wykorzystuje się metodę Clear(). Do rysowania figur przygotowano metody: DrawRectangle(), DrawLine(), DrawEllipse(). Istnieje również możliwość zapalenia pojedynczego piksela, co w praktyce daje nieograniczone możliwości tworzenia figur. W tym celu stosuje się metodę SetPixel(), której argumenty oznaczają kolejno współrzędne x, y oraz kolor. Na poniższym listingu przedstawiono prosty program wyświetlający obraz zapisany jako mapę bitową oraz tworzący ramkę i białe tło.

 

 

Do stworzenia białego tła wykorzystano metodę rysującą prostokąt o wymiarach ekranu. Ramka została ręcznie narysowana z wykorzystaniem metod rysujących pojedyncze linie grubości 3 pikseli. Na poniższym rysunku przedstawiono efekt działania programu.

W przypadku tworzenia tła graficznego dla danego programu np. termometru najlepiej zaprojektować całą grafikę i załadować pojedynczą mapę bitową. We wcześniejszych przykładach została zaprezentowana klasa dokonująca pomiaru temperatury za pomocą termistora. Dane były wyświetlane za pomocą metod diagnostycznych na ekranie monitora. Znacznie lepszym sposobem jest wykorzystanie wbudowanego w zestaw uruchomieniowy wyświetlacza TFT. Na poniższym rysunku przedstawiono prosty termometr z interfejsem graficznym, wykorzystujący klasę TemperatureSensor.

Krzysztof Gońka