Oferowany przez firmę ARM pakiet Keil MDK z IDE o nazwie mVision jest jednym z najpopularniejszych w naszym kraju środowisk programistycznych dla mikrokontrolerów STM32. Oprócz wielu zalet ma wadę: dostępna bezpłatnie wersja ewaluacyjna tego środowiska nie zawsze wystarcza początkującym konstruktorom, a wersje komercyjne są z dość kosztowne. Firmy Keil (ARM) oraz STMicroelectronics, wychodząc na przeciw potrzebom początkujących, udostępniły bezpłatnie pełną wersję pakietu (kompletną: z kompilatorem ARM C/C++, kernelem CMSIS-RTOS RTX oraz µVision IDE/Debugger), przy czym obsługiwane są za jej pomocą wyłącznie mikrokontrolery z rdzeniami Cortex-M0 (STM32F0) i Cortex-M0+ (STM32L0). Bezpłatna licencja jest aktywowana za pomocą kodu PSN (Product Serial Number): U1E21-CM9GY-L3G4L.

Oprogramowanie można pobrać ze strony firmy Keil/ARM, dostępne są tam także: instrukcja instalacji oraz szczegółowe informacje o licencjonowaniu zainstalowanego pakietu.