Opisany przez nas nowy zestaw z rodziny DISCOVERY (z mikrokontrolerem STM32F7, Cortex-M7) jest przez producenta wyposażony w aplikację demonstrująca możliwości nowych mikrokontrolerów w dość wymagającej aplikacji VNC (Virtual Network Computing). W przygotowanym przez STMicroelectronics przykładzie zestaw DISCOVERY pracuje jako klasyczny serwer VNC, udostępniający w sieci dostęp do panelu HMI (kopii zawartości wyświetlacza), z którego można korzystać zdalnie za pośrednictwem programu-klienta VNC, zainstalowanego na komputerze dołączonym do tej samej sieci, do której jest dołączony zestaw STM32F746G-DISCOVERY.

 

 

Ideę połączenia VNC pokazano na rysunku 1. Cała aplikacja składa się z klienta (PC z odpowiednim oprogramowaniem) i serwera (w naszym przypadku STM32F746G-DISCOVERY). Użytkownik komputera, na którym zainstalowano klienta może oglądać pulpit komputera, na którym zainstalowano program spełniający rolę serwera. Komputery muszą być połączone ze sobą za pomocą protokołu TCP/IP. Zazwyczaj istnieje możliwość dwukierunkowego posługiwania się myszką i klawiaturą komputerów: serwera i klienta.

Schemat połączenia VNC na STM32F746G-DISCO

Rys. 1. Schemat połączenia VNC

 

Przykłady wykorzystania VNC:

  • Klient steruje pulpitem serwera żeby coś naprawić, sprawdzić lub skonfigurować. Jest to przydatne w przypadku zdalnego serwisowania.
  • Wielu klientów ogląda pulpit serwera, co jest przydatne w przypadku prezentacji lub na przykład lekcji wyświetlanej zdalnie z jednego komputera (serwera) na wielu komputerach (klientach).

Działanie serwera VNC zaimplementowanego w zestawie STM32F746G-DISCOVERY zweryfikowaliśmy za pomocą popularnego klienta VNC firmy RealVNC. Program jest wygodny w użyciu i umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości serwera zaimplementowanego w prezentowanym zestawie. Konfiguracja serwera umożliwia uzyskanie adresu IP automatycznie za pomocą DHCP. Adres ten należy wprowadzić ręcznie w oknie startowym klienta VNC, co szczegółowo pokazano na filmie.