Holenderski fan mikrokontrolerów STM32 – E. J. W. Vrieze – przygotował interesującą aplikację na zestawie startowym STM32L100C-DISCO, za pomocą której demonstruje generator obrazu video (PAL composite), który wyposażył w generator znaków alfanumerycznych oraz generator podstawowych elementów prostych grafik. Przykładowa aplikacja – ze względu na relatywnie niewielką pojemność dostępnej pamięci RAM – wyświetla obraz TV PAL o rozdzielczości 320×240 pikseli (pamięć obrazu ma 9600 B). Projekt został zaimplementowany w taki sposób, że CPU mikrokontrolera zajmuje się wyłącznie dostarczaniem treści do wyświetlenia, generacja obrazu następuje za pomocą skonfigurowanych kanałów DMA, timerów (generują sygnały synchronizacji) oraz interfejsu I2S/SPI, który służy do generacji strumienia danych tworzących obraz.

Sygnał video jest komponowany z trzech osobnych sygnałów generowanych sprzętowo:

  • sygnału wideo (generowany na wyjściu SD kanału I2S),
  • dwóch sygnałów synchronizacji, generowanych przez dwa kanały TIM3.

Sygnały te są składane w ciąg composite video w tranzystorowym wtórniku (spełniającym rolę separatora i układu dopasowującego impedancje) z rezystancyjnym sumatorem napięć, którego schemat pokazano poniżej.

Autor udostępnił opis swojego projektu oraz kompletne kody źródłowe, których kopię zamieszczamy także do pobrania poniżej.