STM32CUBE + STM32STUDIO: jak używać tych narzędzi?

Wybieramy nasz plik .bin i w kolejnym oknie klikamy Start. Właśnie wgraliśmy program na naszą płytkę. Można teraz sprawdzić jego działanie wciskajac Joystick (PUSH), oraz używając Joystick “do góry”(UP).Następnie otwieramy ST-LINK Utility, wybieramy Target>Connect, a gdy połączymy się z płytką wybieramy Target>Program i znajdujemy plik z rozszerzeniem .bin w folderze Debug w naszym projekcie

Temperatura jest już odczytywana i w bardzo trywialny sposób podawana użytkownikowi (za pomocą LED-RGB). Chcielibyśmy jednak sprawdzić jaka jest dokładna wartość temperatury, czyli jakie wartości przyjmuje zmienna DataTemp. Tutaj z pomocą przychodzi STMStudio.

Otwieramy program i wybieramy File>Import variables.

W nowo otwartym oknie wybieramy plik, z którego zostaną pobrane zmienne, plik ten znajduje się w folderze Debug naszego projektu i ma rozszerzenie “.elf”. Po wybraniu odpowiedniego pliku zaimportują nam się wszystkie możliwe do wyświetlenia zmienne z naszego programu. Wybieramy trzy z nich, które sami stworzyliśmy: DataTemp, flagLIGHT, flagPUSH.

Po zaznaczeniu odpowiednich zmiennych klikamy Import.

Po tej operacji będziemy mogli podejrzeć jakie wartości przyjmują wybrane przez nas zmienne w trakcie działania programu. Aby było to możliwe zaznaczamy zaimportowane zmienne, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy SendTo>VarViever1.

Aby wygodniej oglądało się zmiany, można wybrać inny sposób wyświetlania zmiennych, np. Bar Graph:

Teraz należy już tylko wybrać Run>Start i można oglądać wyniki pomiaru temperatury, oraz jak zmieniają się zmienne flagLIGHT i flagPUSH.

Na początku wszystkie zmienne będą równe “0”. Program zacznie mierzyć temperaturę po wcisnięciu Joysticka. Jego ponowne wciśnięcie wstrzyma pomiar. Użycie Joysticka “w górę” włącza sygnalizację za pomocą diod RGB, zaś “w dół” wyłącza LED-y. Program można szybko zresetować przy pomocy zamontowanego na płytce przycisku “RESET”.

Przemysław Stępień, Koło Automatyków SKALP, Politechnika Gdańska