Warsztaty “Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C”

Portal szkoleniowy TECHDAYS.pl zaprasza na stacjonarne, 1-dniowe szkolenie dla programistów piszących aplikacje na mikrokontrolery STM32 pod tytułem Dobre praktyki programowania mikrokontrolerów STM32 w języku C.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Warszawie 15 grudnia 2017.

Uczestnicy szkolenia poznają od strony praktycznej efektywne techniki programowania współczesnych mikrokontrolerów na przykładzie rodziny STM32L4, poznają i przećwiczą tworzenie aplikacji wielomodułowych z zasadami dekompozycji aplikacji i użycia plików nagłówkowych, poznają także wybrane aspekty standardu C99/C11.

Szkolenie odbywa się w małych grupach – maksymalnie 15 osób; część praktyczna będzie realizowana na zestawie sprzętowym składającym się z NUCLEO-L476RG oraz specjalnie zaprojektowanym ekspanderze KA-NUCLEO-MULTISENSOR z układami peryferyjnymi do ćwiczeń. Podczas szkolenia będzie używane środowisko programistyczne Keil MDK-ARM (5.x) EVAL w wersji bezpłatnej.

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

 

UWAGA!
Sprzęt wykorzystywany podczas ćwiczeń przechodzi na własność uczestników szkolenia!

 

UPOMINEK!
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy niespodziankę: BONY PODARUNKOWE z kodem rabatowym na bezpłatną kwartalną prenumeratę miesięcznika ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA. Bony będziemy rozdawać podczas warsztatów.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz formularz rejestracyjny są dostępne pod adresem.