Przykład obsługi modułu PmodWiFi na zestawach STM32 Discovery

Moduł PmodWiFi to moduł z transceiverem Wi-Fi Microchip MRF24WG0MA. Układ pozwala na łączność w standardzie 802.11g, a z mikrokontrolerem komunikuje się za pomocą interfejsu SPI oraz przerwań GPIO. W przygotowanym przykładzie moduł dokonuje skanowania sieci, a następnie wyniki są wysyłane na port szeregowy połączony z portem USB ST-LINK/V2-1.

Do zaprojektowania kodu wykorzystano następujące komponenty:

Moduł PmodWiFi należy dołączyć do zestawu STM32 Discovery za pomocą złącza Pmod. Poniżej zaprezentowano sposób połączenia w postaci fotografii:

Zdj. 1. Moduł PmodWiFi z płytką B-L475E-IOT01A

 

Zdj. 2. Moduł PmodWiFi z płytką STM32F723E-DISCO

 

Aby móc odczytać dane wysyłane przez zestaw należy w terminalu (np. Putty) ustawić komunikację z portem szeregowym przypisanym do programatora ST-LINK. Prędkość transmisji danych wynosi 115200 bps. Kod przykładu na płytkę B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO można znaleźć w sekcji “do pobrania”.

Poniżej zaprezentowano przykładowy wynik skanowania sieci w postaci zrzutu ekranu z terminala PuTTY:

 

Do pobrania