Przykład obsługi PmodCLP we współpracy z zestawem STM32F723DISCOVERY

Moduł Pmod CLP firmy Digilent zawiera alfanumeryczny wyświetlacz LCD z kontrolerem Samsung KS0066. Komunikacja odbywa się za pomocą 8-bitowego interfejsu równoległego oraz trzech sygnałów sterujących. Przykładowy kod inicjalizuje wyświetlacz oraz pokazuje na ekranie przygotowany napis.

Przygotowany przykład wykorzystuje następujące elementy:

Do złącza Pmod płytki Discovery należy dołączyć złącze J1 modułu PmodCLP. Trzy pierwsze piny złącza J2 należy podłączyć do pinów złącza Arduino zgodnie z poniższą tabelą:

Pin modułu PmodCLP Pin STM32F723DISCOVERY
RS (J2 – pin 1) D5 (PB0)
R/W (J2 – pin 2) D6 (PE6)
E (J2 – pin 3) D7 (PE3)

Zdj. 1. Moduł PmodCLP połączony z płytką STM32F723E-DISCO

 

Poniżej zamieszczono kod na płytkę STM32F723E-DISCO. Jest on w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio.

Zdj. 2. Demonstracja działania przykładu

 

Do pobrania