Przykład obsługi modułu PmodGYRO na zestawach STM32 Discovery

Moduł PmodGYRO to moduł z 3-osiowym żyroskopem L3G4200D firmy STMicroelectronics. Układ potrafi komunikować się za pomocą interfejsów SPI oraz I2C. Można w nim również zaprogramować jedno lub więcej przerwań na dwóch liniach służących do tego celu. Zaprojektowany przykład programuje przerwanie od osi Z żyroskopu, a gdy przerwanie uruchomi się (co dzieje się, gdy przyspieszenie przekroczy wartość progową), na płytce zapala się dioda LED.

Aby uruchomić przykład należy wyposażyć się w:

Moduł Pmod GYRO należy podłączyć do złącza Pmod płytki STM32 Discovery. Kod przykładu na płytkę B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO można znaleźć w sekcji “do pobrania”.

Połączony układ prezentuje się następująco:

Zdj. 1. Moduł Pmod GYRO z płytką B-L475E-IOT01A

Zdj. 2. Moduł Pmod GYRO z płytką STM32F723E-DISCO

 

Do pobrania