Przykład obsługi modułu PmodACL na platformie STM32 Discovery

Moduł Pmod ACL to moduł z 3-osiowym akcelerometrem cyfrowym ADXL345 firmy Analog Devices. Układ komunikuje się za pomocą magistrali SPI lub I2C. Przygotowany przykład mierzy przyspieszenie w trzech osiach, a następnie wysyła pomiary na port szeregowy połączony z programatorem ST-LINK wbudowany w płytkę. Pomiary można odczytać za pomocą terminala na komputerze PC.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod ACL należy podłączyć do złącza Pmod zestawu STM32 Discovery. Kod przykładu na płytkę B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO, w formie projektu w środowisku Atollic TrueStudio, można znaleźć w sekcji Do pobrania.

 

Zdj. 1. Moduł Pmod ACL z płytką STM32F723E-DISCO

Zdj. 2. Moduł Pmod ACL z płytką B-L475E-IOT01A

 

Do pobrania