Wspólne szkolenie STMicroelectronics i KAMAMI: STM32 dla warszawskiej młodzieży

Warszawski Pałac Młodzieży (PKiN), firma STMicroelectronics, KAMAMI.pl i m.st. Warszawa zapraszają młodzież w wieku 13-19 lat na warsztaty „Robotyka dla zdrowia”, podczas których będzie można poznać w praktyce mikrokontrolery STM32.

Warsztaty będą się składać z 10 spotkań, podczas których zostaną od strony praktycznej pokazane zagadnienia obsługi, komunikacji i aplikacji mikrokontrolerów z rodziny STM32, zostanie także zrealizowana wybrana aplikacja mikrokontrolera (np. jako urządzenia monitorującego aktywność fizyczną użytkownika lub jako mobilna stacja pogody z funkcją monitoringu jakości powietrza).

Warsztaty zaczynają się 23.03.2018. Oczekiwane przygotowanie uczestników to znajomość języka C i podstawowa znajomość elektroniki.

Zgłoszenia można przesyłać nie później niż do 20.03.2018 na adres: jsadura@pm.waw.pl.

Autor: STM32eu

STM32eu