Obsługa modułu PmodISNS20 na platformie STM32 Discovery

Pmod ISNS20 to moduł pomiaru prądu w obwodzie elektrycznym. Układ jest w stanie mierzyć prąd w obwodach prądu stałego oraz przemiennego. Moduł jest oparty na czujniku prądu Allegro ACS722 oraz przetwornik A/D Texas Instruments ADCS7476. Potrafi mierzyć prąd do ±20 A, a komunikuje się za pomocą interfejsu SPI. W przykładowym kodzie odczytana wartość prądu wypisywana jest na port szeregowy programatora ST-LINK co 0,5 s.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod ISNS20 należy podłączyć do górnej części złącza Pmod płytki STM32 Discovery. Kod przykładu oraz biblioteka do obsługi modułu na płytce B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO, w formie projektu w środowisku Atollic TrueStudio, można znaleźć w sekcji Do pobrania.

Zdj. 1. Moduł Pmod ISNS20 z płytką STM32F723E-DISCO

Zdj. 2. Moduł Pmod ISNS20 z płytką B-L475E-IOT01A

 

Do pobrania