Przykład współpracy modułu PmodDPOT z platformą STM32 Discovery

Moduł Pmod DPOT to moduł z cyfrowym potencjometrem na układzie Analog Digital AD5160. Układ jest w stanie ustawić 256 “pozycji” potencjometru, a pożądana rezystancja może być ustawiana w zakresie od 60 Ω do 10 kΩ. W przykładowym kodzie pozycja potencjometru zmienia się od 0 do 255, a następnie z powrotem na 0 i tak w kółko. Stopniowy wzrost ustawienia potencjometru powoduje wzrost rezystancji między punktami B i W i spadek pomiędzy punktami A i W.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod DPOT należy podłączyć do górnej części złącza Pmod płytki STM32 Discovery. Kod przykładu oraz biblioteka do obsługi modułu na płytce B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO można znaleźć w sekcji Do pobrania w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio.

Zdj. 1. Moduł Pmod DPOT z płytką B-L475E-IOT01A

Zdj. 2. Moduł Pmod DPOT z płytką STM32F723E-DISCO

 

Do pobrania