Przykład wykorzystania modułu PmodGPS na platformie STM32 Discovery

Moduł PmodGPS to płytka rozszerzeniowa zawierająca moduł GPS GlobalTop FGPMMOPA6H. Układ potrafi odebrać dane z systemu GPS oraz wysłać je przez port szeregowy. Przedstawiony kod na mikrokontrolery STM32 odbiera dane z modułu oraz wypisuje je na port szeregowy połączony z programatorem ST-LINK.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod GPS należy podłączyć do złącza Pmod płytki. Układ korzysta z komunikacji UART. Aby korzystać z modułu razem z płytką B-L475E-IOT01A należy użyć alternatywnej konfiguracji złącza Pmod – wylutować zworki z pozycji SB14, SB15, SB18 oraz SB21, a następnie wlutować w pozycje SB19, SB12, SB20 i SB16.

Zdj. 1. Alternatywna konfiguracja złącza Pmod na płytce B-L475E-IOT01A

Kod przykładu oraz biblioteka do obsługi modułu na płytce B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO można znaleźć w sekcji Do pobrania w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio.

Zdj. 2. Moduł Pmod GPS z płytką B-L475E-IOT01A

Zdj. 3. Moduł Pmod GPS z płytką STM32F723E-DISCO

Poniższy zrzut ekranu prezentuje wydruk z konsoli portu szeregowego, który jest efektem działania programu:

Rys. 4. Przykładowy efekt działania kodu

 

Do pobrania