Przykład wykorzystania modułu PmodOLEDrgb z płytką STM32F723E-DISCO

Moduł Pmod OLEDrgb to płytka z wyświetlaczem OLED RGB o rozdzielczości 96 x 64 pikseli. Moduł wykorzystuje kontroler ekranu SSD1331. Komunikacja przebiega za pomocą magistrali SPI. Przedstawiony kod wyświetla na ekranie planszę z różnokolorowymi, poziomymi pasami.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod OLEDrgb należy podłączyć do złącza Pmod płytki STM32F723E-DISCO. Kod przykładu w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio można znaleźć poniżej, w sekcji Do pobrania.

Zdj. 1. Moduł PmodOLEDrgb z płytką STM32F723E-DISCO

Zdj. 2. Efekt działania przykładowego kodu

 

Do pobrania