Obsługa modułu Bluetooth Digilent PmodBT2 na platformie STM32 Discovery

Moduł PmodBT2 pozwala na komunikację Bluetooth za pomocą układu Roving Networks RN-42. Jest kompatybilny ze standardami Bluetooth w wersjach 2.1/2.0/1.2/1.0. Komunikuje się za pomocą portu szeregowego. Przygotowany kod pozwala na łączenie się z modułem, a następnie działa jak echo – odsyła wiadomości tekstowe przesłane przez Bluetooth. Stan połączenia sygnalizowany jest za pomocą diody LED na płytce Discovery.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod BT2 należy podłączyć do złącza Pmod płytki. Układ korzysta z komunikacji UART. Aby korzystać z modułu razem z płytką B-L475E-IOT01A należy użyć alternatywnej konfiguracji złącza Pmod – wylutować zworki z pozycji SB14, SB15, SB18 oraz SB21, a następnie wlutować w pozycje SB19, SB12, SB20 i SB16.

Zdj. 1. Alternatywna konfiguracja złącza Pmod na płytce B-L475E-IOT01A

Kod przykładu oraz bibliotekę do obsługi modułu na płytce B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO można znaleźć w sekcji Do pobrania w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio.

Zdj. 2. Moduł Pmod BT2 z płytką STM32F723E-DISCO

Zdj. 3. Moduł Pmod BT2 z płytką B-L475E-IOT01A