Moduł z akcelerometrem MEMS PmodACL2 oraz STM32F723E-DISCO

Digilent Pmod ACL2 to moduł peryferyjny z 3-osiowym akcelerometrem Analog Devices ADXL362. Sensor komunikuje się za pomocą magistrali SPI, ma rozdzielczość 12 bitów i dysponuje zakresami ±2g, ±4g, ±8g. Zaletą czujnika jest mały pobór prądu – tylko 2 μA przy częstotliwości pomiaru 100 Hz. W przedstawionym przykładzie kod oczekuje na przerwanie INT1, a następnie wypisuje wszystkie dane z kolejki FIFO na port szeregowy połączony z programatorem ST-LINK. Pozwala to odczytać wartości na ekranie komputera.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod MTDS należy podłączyć do złącza Pmod płytki STM32F723E-DISCO. Kod przykładu oraz bibliotekę do obsługi modułu można znaleźć w sekcji Do pobrania w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio.

Zdj. 1. Moduł Pmod ACL2 z płytką STM32F723E-DISCO

 

Do pobrania