Obsługa modułu Pmod8LD z zestawami STM32 Discovery


Z każdym tygodniem rośnie nasza biblioteka przykładów wykorzystujących moduły Digilent Pmod oraz płytki STM32 Discovery. Tym razem przedstawimy modułów z 8 jasnymi diodami LED – Pmod 8LD. Diody można kontrolować za pomocą linii GPIO. Przykładowy kod zapala wszystkie diody po kolei a następnie po kolei gasi. Zapalanie/gaszenie odbywa się co 100 ms. Dla płytki B-L475E-IOT01A obsługiwane jest tylko 6 diod – 2 piny nie są połączone z mikrokontrolerem.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod MTDS należy podłączyć do złącza Pmod płytki STM32 Discovery. Kod przykładu oraz bibliotekę do obsługi modułu na płytce B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO można znaleźć w sekcji Do pobrania w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio.

Zdj. 1. Moduł Pmod 8LD z płytką STM32F723E-DISCO

Zdj. 2. Moduł Pmod 8LD z płytką B-L475E-IOT01A

Do pobrania