Obsługa modułu z czujnikiem światła Pmod ALS na platformie STM32 Discovery

Pmod ALS to moduł czujnika światła widzialnego. Detekcję promieniowania umożliwia mu fototranzystor Vishay Semiconductor TEMT6000X01 oraz przetwornik analogowo-cyfrowy Texas Instrument ADC081S021. Napięcie na emiterze fototranzystora konwertowane jest przez przetwornik na wartość cyfrową, a następnie przesyłane za pośrednictwem magistrali SPI. Przykładowy kod odczytuje wartość co 500 ms i wypisuje na port szeregowy programatora/debuggera ST-LINK. Pozwala to odczytać wartości na ekranie komputera. Odczytana wartość jest także sygnalizowana za pomocą poziomu jasności świecenia diody LD1 na płytce. Poziomem jasności mikrokontroler steruje za pomocą modulacji PWM.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod ALS należy podłączyć do złącza Pmod płytki STM32 Discovery. Kod przykładu oraz bibliotekę do obsługi modułu na płytce B-L475-IOT01A oraz STM32F723E-DISCO można znaleźć w sekcji Do pobrania w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio.

Zdj. 1. Moduł Pmod ALS z płytką B-L475E-IOT01A

Zdj. 1. Moduł Pmod ALS z płytką STM32F723E-DISCO

 

Do pobrania