Obsługa modułu 10-DoF Pmod NAV na płytce STM32F723E-DISCO


Pmod NAV to moduł o funkcjonalności 3-osiowego akcelerometru, 3-osiowego żyroskopu, 3-osiowego magnetometru oraz barometru. Zawiera czujniki STMicroelectronics – LSM9DS1 oraz LPS25HB. Moduł zapewnia 16-bitową rozdzielczość dla danych dotyczących przyspieszenia, obrotu i orientacji i 24-bitową dla ciśnienia. Sensory komunikują się za pomocą interfejsu SPI. Przedstawiony kod odczytuje wartości przesyłane przez czujniki i wypisuje je na port szeregowy związany z programatorem ST-LINK.

Do uruchomienia przykładu wykorzystano następujące elementy:

Moduł Pmod NAV należy podłączyć do złącza Pmod płytki STM32 Discovery. Kod przykładu oraz bibliotekę do obsługi modułu na płytce STM32F723E-DISCO można znaleźć w sekcji Do pobrania w formie projektu na środowisko Atollic TrueStudio.

Zdj. 1. Moduł Pmod NAV z płytką STM32F723E-DISCO

Do pobrania