Z myślą o użytkownikach zestawów NUCLEO-64 i NUCLEO-144 autor publikowanego w naszym portalu cyklu artykułów o komputerach SDC_One przygotował i udostępnił projekty podstawek, które zwiększają wygodę i bezpieczeństwo użytkowania tych zestawów podczas prac laboratoryjnych.

Projekty 3D obydwu podstawek są dostępne bezpłatnie pod adresami: