Warsztaty “Programowanie interfejsu USB w STM32 z wykorzystaniem CubeMX”

 

Portal TECHDAYS.pl autoryzowany partner szkoleniowy STMicroelectronics zaprasza na cykl warsztatów dla programistów mikrokontrolerów STM32, poświęconych programowaniu interfejsu USB i implementacji urządzeń klas HID, CDC ACM (vCOM) oraz pamięci masowych MSC. Szkolenie bazuje na bezpłatnej wersji środowiska MDK-ARM oraz bezpłatnym generatorze konfiguracji STM32CubeMX.

Najbliższe terminy szkoleń:
WARSZAWA – 30 listopada 2018 r.
WARSZAWA – 7 grudnia 2018 r.

Uczestnicy poznają od strony teoretycznej i praktycznej wybrane aspekty standardu USB, w tym jego charakterystykę fizyczną, strukturę połączeń, budowę stosu i role urządzeń. Zapoznają się z pojęciami używanymi w standardzie, trybami transmisji, rolą i budową punktów końcowych w urządzeniach, a także deskryptorami, ich hierarchią, klasami oraz podklasami urządzeń. Ćwiczenia praktyczne – polegające na implementacji urządzeń USB na mikrokontrolerze STM32L4 – będą bazowały na stosie USB udostępnionym przez firmę STMicroelectronics w pakiecie CubeMX.
Podczas szkolenia będzie używane środowisko programistyczne Keil MDK-ARM (5.x) EVAL.
Szkolenie odbywa się w małych grupach – maksymalnie 8 osób.

UWAGA!
Sprzęt używany podczas ćwiczeń przechodzi na własność uczestników szkolenia

UPOMINEK!
Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy bony podarunkowe:

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzymuje przygotowany elektronicznie imienny CERTYFIKAT poświadczający udział w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia 6 h
(pełna rozpiętość godzinowa: 8.30 – 16.00)
Miejsce szkolenia WARSZAWA, Pl. Inwalidów
Zapewniamy catering konferencyjny

Rejestracje i program warsztatów są dostępne na stronie TECHDAYS.pl