Rodzina STM32G0: więcej szczegółów

Jedną z ważnych cech  mikrokontrolerów STM32G0 jest duża kompatybilność programowa i  skalowalność architektury w ramach różnych rodzin z różnymi rdzeniami. Innymi słowy projektant/programista stosujący mikrokontrolery STM32 może używać zależnie od potrzeb elementów: tanich o stosunkowo prostej architekturze na przykład z rdzeniem Cortex M0+, poprzez jednostki bardziej wydajne z rdzeniem Cortex -M3, aż do najbardziej rozbudowanych […]

STM32G0: nowe rozdanie w rodzinie

STM32G0 to nowe mikrokontrolery firmy STMicroelectronics, które umacniają jej pozycję na rynku mikrokontrolerów wyposażonych w rdzenie z rodziny arm Cortex-M. Bazują na rdzeniu Cortex-M0+ jak dobrze już znane STM32L0. Uzupełniają one dotychczas produkowane, bardzo popularne STM32L0 oraz STM32F0, które bazują na nieco starszej wersji CPU – arm Cortex-M0. Lista rozkazów Różnice pomiędzy poszczególnymi rdzeniami zastosowanymi w […]