Przegląd możliwości timerów w STM32F

W artykule przedstawiamy ekspresowy przegląd cech i możliwości timerów-liczników zastosowanych w mikrokontrolerach STM32F2/F4 i pozostałych STM32, z uwzględnieniem ich podstawowych obszarów aplikacyjnych.

Tagi: PWM, STM32, timer

STM32 w aplikacjach kryptograficznych

Mikrokontrolery z rodziny STM32F4 dzięki rdzeniowi Cortex-M4F i wysokiej częstotliwości taktowania doskonale nadają się do stosowania w aplikacjach DSP i dowolnych innych, wymagających dużej mocy obliczeniowej, także przy obliczeniach zmiennoprzecinkowych.

Migracja z Cortex-M3 do Cortex-M4

Rdzeń Cortex-M4 to Cortex-M3 z dodatkową funkcjonalnością cyfrowego przetwarzania sygnałów DSP (Digital Signal Processing), dzięki czemu proces migracji z Cortex-M3 do Cortex-M4 jest bardzo łatwy.

ST-Link i STM32F4 w wersji krzemu Z – masz problem?

Od marca 2012 w oficjalnych kanałach sprzedaży podzespołów firmy STMicroelectronics dostępne są nowe wersje mikrokontrolerów STM32F4, w których struktury w wersji “A” zastąpiono strukturami w wersji “Z”. W nowych wersjach struktur poprawiono większość błędów występujących w wersji “A”, wprowadzono także pewne modyfikacje, które mogą utrudnić zastosowanie nowych wersji mikrokontrolerów w dotychczasowych projektach.

STM32Butterfly2: obsługa wyświetlacza z Nokii 3310

 Nieodłącznym elementem większości typowych projektów jest prezentacja danych użytkownikowi. Stosować do tego celu można diody LED, wyświetlacze segmentowe i różnego rodzaju wyświetlacze ciekłokrystaliczne. Poniższy projekt przedstawia obsługę wyświetlacza ciekłokrystalicznego bazującego na sterowniku PCD8544 (lub zgodnego), montowanego w telefonach Nokia 3310. Ze względu na łatwość obsługi zyskał on dużą popularność wśród elektroników w realizowanych przez nich […]

ZL31ARM: obsługa GPIO, SysTick, PWM, EXINT i Watchdoga

W tym artykule przedstawiamy podstawy obsługi najczęściej używanych bloków peryferyjnych mikrokontrolerów STM32. Przykład obsługi portów GPIO w zestawie ZL31ARM (joystick, diody LED dołączone do GPIO), zegara SysTick (przerwania co 1 ms, zmiana stanu LED1 co 500 ms), licznika PWM (współczynnik wypełnienia impusu sterowany joystickiem gora/dol z wyjściem na LED2), obsługa przerwania zewnętrznego od joysticka i obsługa […]

Kłopoty z obsługą interfejsu ZL30PRG w środowisku uVision firmy Keil

Programator-debugger ZL30PRG jest funkcjonalnym odpowiednikiem programatora ST-Link firmy STMicroelectronics. Jest on traktowany jak natywne urządzenie do programowania i debugowania przez środowiska Workbench firmy IAR i uVision firmy Keil (ARM). Standardowe biblioteki DLL (w wersji 1.2.1.0 – rys. 1) odpowiedzialne za obsługę ZL30PRG dostarczane wraz z pakietem uVision firmy Keil mają błędy, które w niektórych przypadkach utrudniają […]

Oprogramowanie narzędziowe

Projekty dla mikrokontrolerów STM32 można przygotowywać za pomocą pakietów narzędziowych dostarczanych przez wielu producentów. Najbardziej znane i najpopularniejsze narzędzia to: μVision firmy ARM (kiedyś Keil) (dostępna jest także bezpłatna demonstracyjna wersja pakietu z ograniczeniami, współpracuje z programatorem-debugerem ZL30PRG), Embedded Workbench firmy IAR (dostępna jest także bezpłatna demonstracyjna wersja pakietu z ograniczeniami, współpracuje z programatorem-debugerem ZL30PRG), Ride […]

Biblioteki CMSIS dla STM32 ver. 3.1.0

Operowanie bezpośrednio na rejestrach 32?bitowego mikrokontrolera nie należy do zadań łatwych. Mimo, że napisanie aplikacji z wykorzystaniem nazw rejestrów jest możliwe, to wprowadzanie zmian do istniejącego programu po upływie choćby krótkiego czasu, jest w zasadzie niemożliwe do wykonania w racjonalnym czasie. Z tego powodu programiści coraz częściej wykorzystują predefiniowane funkcje wykonujące operacje na zespołach wielu […]

Bootloader dla STM32 z obsługą karty SD

Przedstawimy sposób wymiany zawartości pamięci programu Flash w mikrokontrolerach STM32 z wykorzystaniem nośnika w postaci karty SD. Do tego celu jest niezbędny m.in. specjalny bootloader, opracowany i udostępniony przez autora tekstu. Bootloader obsługujący transfer danych z karty SD do pamięci Flash jest ulokowany w początkowych obszarach pamięci programu. Każdorazowo po zerowaniu mikrokontroler uruchamia go (przy […]

1 2 3 4 5 7