STM32Butterfly2: obsługa GPIO (General Purpose Input Output) w STM32F107 oraz likwidacja drgań styków joysticka za pomocą kontrolera NVIC i timerów

Aplikacja wykorzystuje do swojego działania diody LED (2 sztuki podłączone katodami do pinów 0 i 1 portu B mikrokontrolera (?C) oraz 2 sztuki podłączone w sposób analogiczny do pinów 4 i 5 portu C ?C) i joystick (podłączony do pinów 7-11 portu C ?C) zainstalowane w zestawie ewaluacyjnym STM32Butterfly2, ale połączenia pokazane na rysunku 1 […]

Przykład 2 – wykorzystanie linii GPIO (joystick)

W ćwiczeniu należy zaświecić diodę LED po przechyleniu joysticka. Sposób dołączenia diod LED oraz joysticka do mikrokontrolera jest następujący… W ćwiczeniu należy zaświecić diodę LED po przechyleniu joysticka. Sposób dołączenia diod LED oraz joysticka do mikrokontrolera jest następujący:   Rys. 1. Schemat elektryczny   Główna funkcja programu jest pokazana na list. 1. List. 1. Funkcja […]

Przykład 1 – wykorzystanie linii GPIO (LED)

Celem niniejszego ćwiczenia będzie migotanie diodami LED. Sposób dołączenia diod LED do mikrokontrolera jest następujący…   Rys. 1. Schemat elektryczny   Główna funkcja programu jest pokazana na list. 1. List. 1. Funkcja główna przykładowego programu

Jak widać w nieskończonej pętli while naprzemiennie są włączane diody LED D1 i D2. Dioda D1 jest dołączona do linii […]

ZL30ARM: terminal RS232

Poniżej przedstawiona aplikacja służy jako dwukierunkowy terminal. Wprowadzone dane z klawiatury wysyłane są do komputera, natomiast dane wysyłane z terminala komputera prezentowane są na wyświetlaczu. Aplikacja może także służyć jako prosty debugger wysyłający dane o aktualnym stanie działania programu. W ramach programu przedstawione jest wykorzystanie modułów: kolorowego wyświetlacza i klawiatury matrycowej. To zadanie, o niewielkim […]

ZL31ARM: obsługa wyświetlacza OLED i SmartSwitch

“Inteligentny” przycisk z rodziny SmartSwitch japońskiej firmy NKK, noszący oznaczenie ISC15ANP4, zintegrowany z wyświetlaczem OLED jest bardzo efektownym uzupełnieniem każdego panelu sterowania. W artykule pokażemy jak obsłużyć za pomocą mikrokontrolera STM32 wbudowany z niego sterownik OLED. Rozmiar obrazu wyświetlanego na wyświetlaczu OLED to 15,5 x 11,6 mm, obraz składa się z 64 x 48 pikseli, […]

Przykład 0 – wspólna biblioteka do wszystkich przykładów

Mimo, że układy z rodziny STM32 są bardzo rozbudowanymi mikrokontrolerami, pisanie dla nich programów jest stosunkowo łatwe. Dzieje się tak dzięki udostępnieniu przez firmę STMicroelectronics odpowiednich bibliotek ułatwiających stosowanie licznych i rozbudowanych układów peryferyjnych wbudowanych w mikrokontrolery. Najczęściej stosowaną biblioteką jest STM32F10x Standard Peripherals Library. Kompletna biblioteka wraz z obszerną dokumentacją jest do pobrania ze […]

Obsługa kart chipowych Smart Card

W świecie elektroniki istnieje wiele sposobów identyfikacji użytkownika. Obecnie bodaj najbardziej rozpowszechnionym w codziennym życiu (szczególnie w bankowości) jest standard wykorzystujący karty Smart Card. W artykule podajemy informacje, jak wykorzystać karty Smart Card w aplikacjach z mikrokontrolerami STM32. Elektroniczne karty płatnicze zupełnie zrewolucjonizowały codzienne życie ludzi. Dzięki nim nie ma potrzeby obracania gotówką, wystarczy jedynie […]

STM32Butterfly: “motylowy” termometr

Jest to prosty projekt ilustrujący pomiar temperatury za pomocą czujnika wbudowanego w strukturę mikrokontrolera STM32F107 (zamontowanego na płytce STM32Butterfly) i wyświetlenie jej dziesiętnej wartości na graficznym wyświetlaczu LCD z telefonu Nokia 3310 (zamontowanego na płytce modułu KAmodLCD1) – fot. 1. Jest to prosty projekt ilustrujący pomiar temperatury za pomocą czujnika wbudowanego w strukturę mikrokontrolera STM32F107 […]

ZL27ARM: STM32 i klawiatura bezstykowa

Jednym z kilku możliwych sposobów wyposażenia urządzenia w klawiaturę bezstykową jest zastosowanie wyspecjalizowanego kontrolera, może to być na przykład jeden z układów produkowanych przez firmę Atmel. Do przykładowej aplikacji wybrano scalony kontroler AT42QT1060, który umożliwia  zbudowanie w pełni funkcjonalnej klawiatury zbliżeniowej zawierającej od dwóch do sześciu przycisków. Dodanie „klawisza” wymaga dołożenia do otoczenia kontrolera jedynie […]

ZL31ARM: obsługa ADC i DMA

Obsługa ADC (pomiar napięcia z suwaka potencjometru znajdującego się na płytce ZL31ARM) i za pomocą DMA albo zapisu do zmiennej w pamięci (ADConvertedValue) albo bezpośrednio do rejestru CCR1 timera TIM1. Napięcie zadawane za pomocą potencjometru powoduje zmianę wartości współczynnika wypełnienia przebiegu PWM na linii GPIO sterującej pracą diody LED2. Janusz Krzoska, www.krzoska.tk

1 14 15 16 17 18 19