Energooszczędne STM32 z Cortex-M4F: podrodzina STM32F401/STM32F411 (STM32 Dynamic Efficiency Line)

Mikrokontrolery STM32F4 (Cortex-M4F) są przez firmę STMicroelectronics pozycjonowane jako rozbudowane funkcjonalnie układy o dużej mocy obliczeniowej, przeznaczone do wymagających aplikacji, ocierających się o zastosowania DSP. W ten sposób symbol STM32F4 stał się synonimem dużej mocy obliczeniowej, ale – jak się okazuje – ma podstawy zacząć się kojarzyć z małym poborem mocy… Firma STMicroelectronics ma w […]