Pierwsze kroki z zestawem STM32L0538-DISCO (3): wyświetlenie bitmapy na wyświetlaczu e-paper GDE021A1

Wyświetlacz GDE021A1 z zestawu STM32L0538-DISCO wyświetla obrazy o wymiarach 172×72 pikseli w monochromatycznej skali barw. Aby wyświetlić bitmapę na wyświetlaczu, należy odpowiednio sformatować obraz i skonwertować go na kod możliwy do przesłania do pamięci RAM mikrokontrolera. Wstępną edycję obrazu możemy dokonać w dowolnym programie graficznym. Programem który umożliwi konwersję bitmapy na kod oraz edycję zapewniającą […]