Aplikacje biblioteki STM32 Embedded GUI: miniPaint na STM32F4DISCOVERY

W artykule przedstawiamy aplikację, której funkcjonalność odpowiada bardzo prostym programom graficznym – pozwala ona użytkownikowi metodą dotykową (za pośrednictwem touch-panela) rysować na ekranie wyświetlacza LCD. Aplikację wykonano bazując na bibliotece STM32 Embedded GUI, która na potrzeby aplikacji została nieco zmodyfikowana.